CENIK SLO

CENIK ODRASLI OTROCI PREDŠOLSKI OTROCI
Predstava Žive jaslice v ledu (ogled ledenega kraljestva in predstave) 14 € 8 € 2 €
Ogled ledenega kraljestva (brez predstave) 6 € 4 € 1 €
Kombinirana vstopnica s Slovenskim planinskim muzejem  (ledeno kraljestvo, predstava in planinski muzej) 15 € 10 € 2 €

 

Parkirišče: neposredno pred prizoriščem

Tribune: pretežno stojišča, nekaj sedišč za starejše, dostopno mamicam z vozički in invalidom

Rezervacije niso potrebne, ker število obiskovalcev ni omejeno; razen za organizirane avtobusne prevoze

Vreme: predstave so navadno v vsakršnem vremenu. Dobro pa je pred želeno predstavo preveriti, če so zaradi varnosti (padanje ledu zaradi odjuge) odpovedane.

CENIK ANG

PRICE LIST ADULTS CHILDREN
(6-14 years)
PRESCHOOL CHILDREN
Live Nativity Play within the Icy Kingdom (Price also include entrance into the Icy Kingdom) 14 € 8 € 2 €
Icy Kingdom 6 € 4 € 1 €
Combined ticket with Slovene Alpine Museum (Icy Kingdom, Live Nativity Play and Slovene Alpine Museum) 15 € 10 € 2 €

 

Parkirišče: neposredno pred prizoriščem

Tribune: pretežno stojišča, nekaj sedišč za starejše, dostopno mamicam z vozički in invalidom

Rezervacije niso potrebne, ker število obiskovalcev ni omejeno; razen za organizirane avtobusne prevoze

Vreme: predstave so navadno v vsakršnem vremenu. Dobro pa je pred želeno predstavo preveriti, če so zaradi varnosti (padanje ledu zaradi odjuge) odpovedane.